Fada


2022 YILI İMALAT SEKTÖRÜ TRENDLERİ

Yeni yıla gireceğimiz günlere yaklaşırken, 2022 imalat sektörü trendleri de dahil olmak üzere sabırsızlıkla beklediğimiz birçok heyecan verici gelişme ve sektörel zorluk bizleri beklemekte. Hızla gelişen ve değişen şartları düşünürsek, mevcut endüstriyel imalat trendlerini ve bunların işinizi nasıl etkileyebileceğini anlamak sektörel açıdan son derece önemlidir. Şirketiniz sektörel yönelimlere dikkat ederek rakiplerinin önüne geçebilir. Birlikte 2022 yılı üretim trendlerine ve Fada Mühendislik'in yenilikçi çözümlerinin işinizi geliştirmede size nasıl yardımcı olabileceğine bir bakalım.

Geçtiğimiz yıl COVID-19 omikron varyantının yükselişi ve Büyük İstifa süreci üretim sektöründe beklenmedik sonuçlara yol açtı. 2021'deki yeni sorunların ortaya çıkışıyla birlikte değişen üretim trendleri, önümüzdeki yıl için hiç şüphesiz üretim uygulamalarını şekillendirmeye devam edecek. Peki 2022 yılı için üretim trendleri nelerdir?

Üreticilerin Yaşadığı İşgücü Bulma Sıkıntısı Devam Edecek

İşgücü sıkıntısı yeni ortaya çıkan bir durum değil — Ulusal İmalatçılar Birliği verilerine göre 2019'dan 2030 yılına kadar İmalat sektöründe toplam 2,1 milyon işçi açığı oluşması bekleniyor. Aslında, Çalışma İstatistikleri Bürosu sadece Şubat 2020 ile Aralık 2021 arasında 219.000 imalat işçisinin işi bıraktığını bildirdi. Yeni çalışan bulmada ortaya çıkan zorluğun yanı sıra, mevcut işçilerin emekli olması ile ortaya çıkacak beceri ve bilgi kaybı da ortadadır. Peki üreticiler bu eğilimin önüne nasıl geçebilirler?

  • Halkın imalat işlerine ilişkin algısını iyileştirerek
  • Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden işe alım yaparak
  • Mevcut çalışanların becerilerini yeni trendlere göre şekillendirerek
  • Mevcut çalışanları elde tutmaya yönelik çabalarını arttırarak
  • Otomasyon sistemlerine yapılan yatırımı arttırarak
Fada Mühendisliğin ürettiği Özel taşıma çözümleri, mevcut sistemlerin çalışma süresini ve hat çıktısını arttırarak, üreticilerin işgücü eksiklikleri ile başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Akıllı Fabrika Uygulamalarına Yatırım Yapanlar Sektörde Liderliği Elde Edecek

2022 ve 2023 yılları için endüstriyel üretim trendlerinden biri, akıllı fabrikalara yönelik sektördeki yönelimin artmasıdır. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ndeki (IIoT) gelişme, üreticilerin yapay zeka ve tahmine dayalı analitik düşünme gibi gelişmelerden yararlanmalarına olanak tanıyacaktır. Bağlantılılığı uygulayan kuruluşlar, esneklik ve verimlilikte benzeri görülmemiş bir büyüme gösterecekler. Beşinci nesil teknolojinin (5G) uygulanmasıyla birlikte görünürlük, ölçek ve hızdaki gelişmeler katlanarak artacak ve dijital öncelikli üretim trendi önümüzdeki yılda da artmaya devam edecektir.

Üreticilerin Tedarik Zincirlerini Kontrol Etme Çabaları Devam Edecek

2022 için diğer bir imalat trendi, tedarik zincirlerini kontrol etmeye yönelik kurumsal çabalardır. COVID-19'un devam eden etkileri, ticaret savaşları, yüksek talep ve yavaş teslimat süreleri, üreticilerin esnek tedarik zincirleri geliştirme yeteneklerini sınamaktadır. Birçoğu, tedarik zinciri kullanılabilirliğini daha iyi yönetmek için operasyonları yeniden yönlendirmeye çalışacaktır. Diğerleri ise Kanada ve Meksika gibi farlkı ülkelerdeki fırsatları yakalamaya çalışacaktır. Nakliye sektöründeki şöför yetersizliği, ABD'de konteyner limanlarındaki tıkanıklık ve devam eden ulaşım sorunları da hesaba katılırsa nakliye sektöründe gerekli talep karşılanamayacak gibi görünmektedir.

Çevresel Sorumluluk Ön Plana Çıkacak

İklim değişikliği ile ilgili fikriniz ne olursa olsun, 2022 imalat sektörü trendleri arasında çevresel sorumluluğun büyük yer tuttuğu açıktır. Küresel anlamda hükümetler, sürdürülebilirliğe yönelik büyük adımlar atmayı vaat ederken birçok müşteri, tedarikçi beklentilerine çevresel sorumluluğu da dahil etmeye başladı. Bu beklentileri karşılayabilmek için, karbonsuz bir ayak izi geliştirmek, büyüklüğü ne olursa olsun birçok üretici için şüphesiz bir öncelik haline gelecektir. Çevresel sorumluluğa artan ilgi, çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik gibi sosyal ölçütlere yönelik artan talep her geçen gün hızlanarak artmaktadır. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerine odaklanan üretim trendleri, şirketlerin çalışan ve müşteri çekme ve elde tutma yeteneklerini etkileyecektir.

Siber Güvenlik Büyük Bir Tehdit Olarak Ortaya Çıkacak

Siber güvenliğe değinmeden mevcut üretim trendlerinden bahsetmek yetersiz olacaktır. Hem sektörel hem de hükümetlere yönelik yüksek profilli siber saldırılar, siber güvenliği üreticiler için önemli bir endişe kaynağı haline getirmiştir. Küçük yada büyük fark etmeksizin her boyuttaki operasyon, fidye yazılımlar ve diğer siber güvenlik açıklarından zarar görebilir. Hiçbir şirket potansiyel sadırılara karşı tam anlamıyla güvende değildir. 5G bağlantılı cihazlara artan bağımlılık, üreticilerin siber tehditlere maruz kalma riskini arttırmaktadır. Bu riskler fabrikanın işleyişinin yanı sıra backofisi de etkileyebilir. Çoğu eski sistem ve teknoloji, siber saldırılarla başa çıkmak için gerekli donanımlara sahip değildir. Bu süreçte, gelişmiş güvenlik ihtiyacı ortaya çıkan tek ihtiyaç değildir. Herhangi bir saldırı durumunda şirketlerin kurumsal dayanıklılıklarını da dikkate almaları gerekmektedir. Bir saldırıya karşı koymak için ihtiyaç duyulan yedek veriyi sağlamak, hayati veriler ve belgeleri düzenli olarak yedeklemek son derece önemlidir. Teknoloji ile iç içe olduğumuz bu günlerde herhengi bir siber güvenlik açığı, bir üreticinin operasyonlarını her yönüyle etkileyecektir.

2022 İmalat Sanayi Trendleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Üreticilerin karşı karşıya kaldığı farklı birçok trend mevcuttur. 2022 yılı imalat sektörü trendleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki maddelere bir göz atabilirsiniz.

Üretim Sektörünün Geleceği Nedir?

Dünya çapında, üretim sektörü  güçlü görünmekte. Küresel imalat pazar büyüklüğünün 2027'de 649,8 milyar dolardan 732,2 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Üretimde Son Trendler Nelerdir?

Ek üretim trendleri arasında e-ticaretin hızlanması, karma model montajının genişletilmesi ve bağlantılı işgücünün büyümesi yer alıyor.

Hangi İmalat Sektörleri Büyüyor?

Büyüme görmeyi bekleyen sektörler arasında otomobil motoru ve parça imalatı ile uçak, motor ve parça üretimi yer alıyor.

İmalatla Uğraşmak

2022 imalat sanayi trendleri, uyanıklık, dayanıklılık ve proaktif bir duruş gerektiriyor. Zorluklar çetin olsa da, 2022 için küresel üretim güçlü görünüyor. 2022'nin üretim zorluklarını doğrudan karşılamak, şu alanlarda önemli faydalar sağlayabilir:

  • İşçileri Elde Tutma
  • Müşteri Kazanımı
  • Verimlilik Artışı
  • Maliyetlerin Azalması

Bu üretim trendlerine yönelik hareket eden üreticiler, gelecek yıllarda avantajlı olacaklardır. İleri görüşlü şirketlerle ortaklıklar geliştirmek, başarılarında kritik bir rol oynayabilir.+90 549 674 10 30