Fada


DOĞRU MALZEME TAŞIMA SİSTEMİNİ SEÇMEK 7:  DİKKATE ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NELERDİR?

Giriş 

Özel ihtiyaçlarınıza uygun malzeme taşıma sistemi seçmek karmaşık bir görev olabilir. Bu süreci basitleştirmek için bu önemli kararı yedi temel soruya böldük. Bu makalede yedinci ve son soruya odaklanacağız, ki bu şüphesiz bu, en önemlilerden biri: güvenlik. Şimdiye kadar ki yazıları okuduysanız, muhtemelen birçok malzeme taşıma sistemini elemişsinizdir, ancak güvenlik faktörleri seçiminizi büyük ölçüde etkileyebilir. 

Güvenliğin Boyutları 

Bir malzeme taşıma sisteminin güvenliğini değerlendirirken, dört boyutu değerlendirmek hayati önem taşır: 

1. Operatör Güvenliği 

Operatörler her malzeme taşıma sisteminin kalbinde bulunur. Onların güvende olması esastır. Potansiyel riskler şunları içerir: 

Düşen Yükler: Vinçler, forkliftler ve konveyörler gibi bazı sistemler tasarımlarından kaynaklı olarak ağır yükleri düşürebilir ve çalışan işçilere ciddi bir tehdit oluşturabilirler. Sorunun çözümü için Ağır yükleri mümkün olduğunca yere yakın tutmak daha güvenlidir. Potansiyel tehlikelerin çözümü için raylı sistemler, akülü transfer arabaları, konveyörler, hava yastıklı taşıyıcılar ve yük dengesini koruyan bazı tekerlekli araçlar gibi sistemleri önerebiliriz. 

2. Diğer İşçiler İçin Güvenlik 

Risk altında olanlar sadece operatörler değildir, yakındaki diğer işçiler de olası risklere karşı korunmalıdır. Örneğin zemindeki raylar veya çekçi zincirler gibi takılma tehlikesi oluşturan unsurlar yoğun çalışma temposundaki dikkatsiz işçileri için tehlike oluşturabilirler. Bu riskleri oluşturmayan sistemleri tercih etmek önemlidir. 

3. Yük Güvenliği 

Taşınan yük de korunmalıdır. Yükün dengesizliği ve ani hareketleri risk oluşturabilir. 

4. Tesis Güvenliği 

Tesisinizin genel güvenliği dikkate alınması gereken bir diğer noktadır. Malzeme taşıma sistemlerinin, çarpışma ve fabrika binasına zarar verme risklerini de minimize etmelidir. 

Özel Riskler 

Dikkate alınması gereken bazı özel riskler mevcuttur: 

1. Düşen Yükler: Yük sadece yüksekten düşerek zarar vermezler. Ağırlık dengesizliğinden ötürü devrilen yükler de tehlike oluşturabilir. Sorunları çözme seçenekleri yükü dengeli şekilde ve yere yakın tutan her şeyi içermektedir: raylı sistemler, konveyörler, hava yastıklı taşıyıcılar ve akülü transfer arabaları vb… araçlar. 

2. Takılma Tehlikeleri: Zeminden yük taşımanın da kendi içinde oluşturduğu mevcut tehlikeler vardır. Örneğin, işçiler bu sistemleri geçmeye çalışırken dikkatsizse raylar veya zemindeki sürükleme zincirleri takılma tehlikeleri ortaya çıkabilir. Bu riskleri oluşturmayan sistemleri tercih etmek önemlidir. 

3. Çarpışmalar: Bazı sistemler, diğer nesnelerle veya insanlarla çarpışma riskine daha açıktır. Görünürlüğü sağlayan ve alan tarayıcılar ve sensörler gibi çarpa önleyici önlemleri içeren sistemleri tercih etmek önemlidir. 

4. Bireysel Yaralanmalar: Bazı malzeme taşıma sistemleri daha fazla insan gücü gerektirir. Örneğin, bir el arabası, insan gücüne dayalı çalıştığından, zorlama, yorgunluk ve bel yaralanmaları riskini artırabilir. Bu tür durumların ortaya çıkmaması için otonom kullanım opsiyonu olan transfer arabaları gibi insan hatası risklerini azaltan sistemler tercih edilebilir. 

5. Sarsıntı veya Titreşim: Hareket esnasında ortaya çıkan şok yükleri taşınan yük hassassa yüke zarar verebilir ve ekstra tehlikeler ortaya çıkarabilir. Özellikler asit, eriyik metal, vb… malzemeleri taşınması gereken uygulamalarda hızlanmayı ve yavaşlamayı kademeli olarak gerçekleştirebilen sistemler, Titreşimi ve şok yüklerini minimize etme konusunda en iyisidir. 

En Güvenli Malzeme Taşıma Sistemleri 

En güvenli seçimi yapmak belirli durumunuza bağlıdır, ancak genel olarak hava yastıklı taşıyıcılar, raylı sistemeler, akülü transfer arabaları ve konveyörler düşük riskli seçenekler sunar. Bu sistemler yükleri yere yakın tutar, hızı kontrol eder ve çarpışma risklerini azaltır. Vinçler ve forkliftler, taşıma konusunda pratik ve etkili olsalar da kendi içlerinde bazı riskleri içerirler ve belirli bir sertifikasyona sahip operatörler gerektirirler. 

Sonuç 

Doğru malzeme taşıma sistemi seçimi, işletmenizin güvenliği ve verimliliği üzerinde önemli bir etkisi olan kritik bir karardır. Güvenlik risklerinizi ve ihtiyaçlarınız daha derinlemesine incelemek ve diğer mevcut ihtiyaçlarınıza yanıt aramak için bize ulaşın. Uzman kadromuz size sistemlerimizin güvenlik etkilerine dair derinlemesine bilgi sağlayacaktır.+90 549 674 10 30