Fada


11 Haziran 2024 tarihinde, Türkiye Üretim Sektörünün Geleceğinde Dijital Dönüşüm Ulusal Çalıştayı başarıyla tamamlandı. İSO'nun koordinatörlüğünü üstlendiği ve AB ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen “Üretim Sektöründe Geleceğin İşleri: Cinsiyet Eşitliği Odağında Yeteneklerin Gelişimi (ManuFoW)” projesi kapsamında gerçekleştirilen bu önemli etkinliğe FADA Mühendislik olarak biz de katılım sağladık.

Etkinlik, İSO Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Çoban’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Proje Koordinatörü Aykan Gürcü’nün sunumu ve proje paydaşlarımızdan Consulta yetkililerinin Temel Araştırma ve İhtiyaç Analizi’nin ön sonuçlarını paylaşmasıyla devam etti.

Çalıştayda, Türkiye'deki üretim sektörünün dijital dönüşüm süreci ve geleceğin işleri üzerine önemli tartışmalar yapıldı. Paylaşılan Temel Araştırma ve İhtiyaç Analizi'nin ön sonuçları doğrultusunda sektörün ihtiyaçları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Konuşulan ana konular şunlardı:

Dijital Dönüşüm Araçları ve Hizmetler
İşletmelerdeki Zorluklar ve Çözüm Yolları
Sanayide Dijital Dönüşüm Faydaları ve Farkındalık
İşgücü Eğitimi ve Geliştirilmesi
Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Stratejileri

Katılımcıların değerli katkıları ile dijital dönüşümün üretim sektöründeki rolü, cinsiyet eşitliği, yeni yeteneklerin geliştirilmesi ve geleceğin işleri gibi kritik konular üzerine verimli bir tartışma ortamı sağlandı. Çalıştayın sonuçları, geleceğin işgücü ihtiyaçlarını belirlemek ve Türkiye'deki üretim sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan Yol Haritası raporuna temel oluşturacaktır.FADA Mühendislik olarak bu önemli etkinlikte yer almak ve katkı sağlamak bizim için büyük bir onurdu. Katılımcılara ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederiz. Birlikte daha dijital ve eşitlikçi bir geleceğe doğru ilerliyoruz!+90 549 674 10 30